Wat is EHBO op evenementen en festivals en waar huur ik EHBO in? | Evenementenzorg

EHBO

Eerste Hulpverlening Bij Ongevallen.

EHBO is de eerste en directe hulp die wordt gegeven aan een bezoeker of medewerker op een evenement, tijdens een sportwedstrijd of op een festival. De eerste hulpverlener biedt de meest acute zorg die nodig is bij levensgevaar. Dit om te voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert of om zijn of haar herstel te bevorderen. EHBO is de eerste interventie in een ernstige toestand, voordat professionele medische hulp beschikbaar is. Hierbij valt te denken aan reanimatie tijdens het wachten op een ambulance, maar ook de volledige behandeling van kleine aandoeningen, zoals het aanbrengen van een pleister op een snijwond. Eerste hulp op evenementen en festivals wordt altijd verleend door zorgprofessionals met een EHBO-certificering. Tijdens evenementen, sportwedstrijden en festivals zijn meestal professionele medische teams aanwezig die bestaan uit EHBO-ers, ambulanceprofessionals en artsen.

EHBO apparatuur op evenementen en festivals

Er zijn veel situaties die eerste hulp vereisen. Naast goed opgeleide EHBO-ers is ook het juiste medische materiaal van belang om bezoekers en medewerkers op het festivalterrein goed te kunnen helpen. Dit kan specifieke apparatuur zijn die op de werkplek beschikbaar moet zijn (zoals een automatische externe defibrillator (AED), maar ook specialistische vervoersmiddelen zoals ambulancefietsen, ambulances en quads.  EHBO op (sport)evenementen of festivals kan onderdeel zijn van de basishulpverlening, maar vaak wordt ook opgeschaald naar het niveau van Advanced Life Support (ALS). Afhankelijk van het evenement kan de eerstehulpverlening (EHBO) worden verzorgd door alleen Basic Life Support (BLS) personeel, maar vaak is ook Advanced Life Support (ALS) personeel op het evenemententerrein aanwezig zoals: ambulanceverpleegkundigen of artsen. ALS wordt vaak ook aangeduid als ‘ambulance team’. Deze ambulanceprofessionals hebben meer bevoegdheden en mogelijkheden voor het verlenen van eerste hulp (BLS) en zijn opgeleid voor het verlenen Advanced Life Support (ALS). Als collega’s vormen zij vaak het medisch team tijdens een festival of evenement.

EHBO inhuren?

Meer informatie over het inhuren van professionele medische hulpverlening en EHBO op evenementen en festivals? Kijk dan op: https://evenementenzorg.nl


Covid-19

Evenementenzorg en Covid-19? Bel ons voor advies: 088-339 47 57
Of bekijk de richtlijnen evenementenzorg (veldnorm)

direct offerte

Direct een offerte aanvragen? Wij reageren binnen 2 dagen!

Direct contact:

Direct contact?Ons team staat voor je klaar!
088-339 47 57
evenementenzorg@wittekruis.nl